Branná výchova

ÚVOD - BRANNÁ VÝCHOVA


Stránka Branná výchova se připravuje. Děkujeme za pochopení.

Pro žáky základních a středních škol nebo podobné uzavřené skupiny dětí a mládeže jsme připravili program Branná výchova, která má účastníkům přiblížit problematiku připravenosti.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY BRANNÉ VÝCHOVY

Děti dnes umí spočítat dvě kachny a jedna koza se rovná jeden a půl krávy, ale jak se zachovat v krizové situaci je už neučí nikdo. Rodiče, ani učitelé. Doba praktických koníčků a zálib je tu tam. A při tom, události roku 2022 ukázaly, jak důležité tyto dovednosti jsou. Nechceme účastníky nikterak strašit apokalypsou, ale zastáváme názor, že alespoň krátké seznámení s problematikou branné výchovy neuškodí. Možností je hned několik: Diskuze - Ukázky - Trénink.

BEZPEČNOSTNÍ TÉMATA

Diskuze - Přednáška spojená s následnou diskuzí k tématu branné výchovy, a to od základního vymezení pojmů až po sofistikovaná témata jako povodně, blackout, selhání společnosti, jaderná havárie/krize atd.

PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ UDÁLOSTI

Ukázky - 

PSYCHICKÁ A FYZICKÁ ODOLNOST

Trénink - 


 

×