Povodeň - jak se chovat a co dělat při povodni

ÚVOD - SURVIVAL - POVODEŇ


Stránka POVODEŇ se připravuje. Děkujeme za pochopení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • První stupeň – stav bdělosti - dlouho trvající deště se začínají projevovat, je omezeno vsakování srážkové vody do půdního profilu, začínají se zvedat hladiny vodních toků. Ideální čas překontrolovat nouzové evakuační zavazadlo, případně doplnit chybějící.
  • Druhý stupeň – stav pohotovosti - očekává se kulminace vodních toků. Staví se protipovodňové bariéry, zátarasy a aktivují se bezpečnostní protokoly - Nouzové evakuační zavazadlo by mělo být u dveří. Očekává se evakuace osob, zvířat a majetku. Jsou-li možnosti, je vhodné opustit poblasti předpokládané zasažením povodní a svým chováním nepřidělávat starosti záchranným složkám.
  • Třetí stupeň – stav ohrožení - voda dosáhla nebo dosahuje ke svému maximu - hladiny kulminují. Krajinou se valí obrovské množství vody. Vznikají obrovské škody. Záchranné složky se věnují záchraně osob a zvířat, které neuposlechly výzvy k včasné evakuaci. Vyhlíží se okamžik, kdy například přestanou vydatné srážky nebo z hor zmizí veškerý roztátý sníh (např. jarní bleskové povodně způsobené rychlým zvýšením teplot a roztáním sněhu ve výšinách). Začínají se připravovat náročné úklidové práce, tj odklízení trosek, bahna, ale také uhynulých domácích zvířat a podobně.

TIP: Zjistěte si, jak vysoká byla historicky voda ve vašem okolí, stejně tak kde jsou při povodni riziková a bezpečná místa. Žijete-li na kopci, mějte přehled kdo z vašich přátel by mohl potřebovat pomoc při nařízené evakuaci nebo naopak, na koho se v případě doporučené evakuaci obrátit s prosbou o pomoc. V dostatečném předstihu se postarejte o to nejdůležitější a buďte připraven i několik dnů až týdnů být mimo domov. Nezapomeňte ani na takové drobnosti jako pravidelné léky či potravinové alergie.

Kulminace vody - dosažení nejvyššího očekávaného / možného průtoku / výšky hladiny toku.

Co je to stoletá voda? Často překroucený nebo chybně vysvětlený termín. Jednu z nejlepších odpovědí poskytuje web svetenergie.cz - Jak velká je stoletá voda. Proto raději ani nezkouším udělat přepis, protože by mohli dojít k pokroucení obsahu sdělení a další "paskvil" by byl na světě.

Obecné pokyny

Časté problémy

Veškeré zdroje pitné vody, samozřejmě mimo balené vody, jsou pravděpodobně kontaminovány. Vody ze studní i z rozvodů pitné vody mohou obsahovat bakterie nebo být i jinak znečištěné. A proto při povodní je tak obrovský problém s pitnou vodou. Místní čistička může mít, a pravděpodobně i mít bude, sama velké problémy s vlastní technologií. A proto mějte připravené zásoby pitné vody a nebo lépe, vlastněte vyzkoušený a spolehlivý cestovní vodní filtr na filtraci pitné vody.

 


 

×