Esmarchovo škrtidlo

ÚVOD - PRAKTICKÉ ČLÁNKY - ESMARCHOVO ŠKRTIDLO

Stránka Esmarchovo škrtidlo se připravuje. Děkujeme za pochopení.


Širší popularitu získalo během první světové války pod názvem Esmarchovo obinadlo (Johannes Friedrich August von Esmarch (1823–1908). Nyní je tento výraz používán pro gumové / pryžové obinadlo (Martinovo). Lze se také setkat s označením turniket (z angl. tourniquet).

Za Esmarchovo škrtidlo je v dnešní době nejčastěji označováno velmi pružné, elastické obinadlo o šířce 50 mm a více a délce přes metr, a to dle výrobce. Užší Esmarchova škrtidla (30 a méně milimetrů) používaná v minulosti se již nedoporučuje používat, protože dochází k poškozování tkání v okol zaškrcení rány a také k nižší efektivitě úkonu první pomoci postiženému krvácením.

V dnešní době je Esmarchovo škrtidlo již zastaralé pojmenování.
Dnes se toto pryžové škrtidlo označuje jako Martinovo škrtidlo - můžete zakoupit například zde: https://www.azmedicashop.cz/skrtidlo-pryzove-esmarch/.

Kdy použít Esmarchovo/Martinovo škrtidlo

Zaškrcovadlo slouží k zastavování masivního krvácení z končetin, jako následku rozsáhlého řezného, sečného, bodného nebo střelného zranění či amputace končetiny. Používá se dočasně při nedostatku ošetřujících a masivním krvácení; jde ale o agresivní způsob, protože dobře utažené zaškrcovadlo často poškozuje tkáň, na kterou tlačí. Téměř vždy je možné jej nahradit tlakem v ráně nebo tlakovým obvazem.

  • při masivním krvácení z pažní nebo stehenní tepny
  • při úrazové amputaci
  • při prosaku3. vrstvy tlakového obvazu
  • u otevřené zlomeniny s masivním krvácením
  • uštknutí (kousnutí) jedovatým živočichem - pouze mírné povrchové zaškrcení
  • dočasné zaškrcení - pokud je zraněných více než záchranářů

Technika aplikace škrtidla

Ránu zaškrcujeme ideálně ve zvýšené poloze končetiny. Zaškrcovadlo přikládáme "nad ránu" směrem k srdci, co nejvíc do blízkosti rány. Škrtidlo dáváme přes oděv, obvaz, či vypodkládáme tkaninou. Vyhýbáme se kloubům, aby nedošlo k poškození nervové soustavy. K zaškrcovadlu přikládáme informaci s časovým údajem zaškrcení. Zaškrcenou končetinu znehybníme a chladíme. Správně zaškrcená končetina je bledá a chladná s nehmatným tepem.

Zaškrcovadlo přiložíme přes oděv na zraněnou končetinu ve zvýšené poloze (horní končetina na paži, dolní končetina na stehno). Většinou stačí použít na krátkou dobu několika minut do příjezdu zdravotní záchranné služby či dobu nezbytně nutnou pro přípravu tlakového obvazu.

Když nemáme škrtidlo/zaškrcovadlo

Nouzově lze použít pruh látky, pásek z kalhot, kravatu, složený trojcípý šátek aj. Zaškrcovadlo by mělo být široké alespoň 5 cm, proto nesmíme použít provázky, silonové punčochy atd. Tlak dostatečný na omezení / zastavení krvácení je schopen při úzkém zaškrcovadle zcela zničit svalstvo a kůži, takže je nutné končetinu amputovat. Utahovat textilní zaškrcovadlo přímo zkrucováním, za pomoci tyčky (roubíku), vede k jeho zúžení a poškození tkáně.

Pro laika je vhodné nejméně zraňující gumové/pryžové zaškrcovadlo. Doporučená šířka je 5–8 cm, při menší šířce hrozí značné poranění svalů. Lékárničky první pomoci často obsahují příliš tenký proužek pryže.

Podobné Esmarchovu/Martinovu škrtidlu je multifunkční škrtidlo SWAT: https://www.azmedicashop.cz/multifunkcni-skrtidlo-swat-t-tourniquet/


 

×